VE6JY - 2001 WPX PHONE - 15 METERS

Todd, VE5MX using VB6A

VE6JY - 2001 WPX PHONE - 10 METERS

Diana, VE7XYL/VY0XYL using VY0XYL/6

VE6JY - 2001 WPX PHONE - 80 METERS

Maurice, VE6MAA using VA6MA


VE6JY - 2001 WPX PHONE - 20 METERS

Frank, VE7AV using VE6JY

Return to VE6JY main page
Return to www.ve7av.ca